Başkanlık rejimi savaş ve felaket demektir

Rıza AYDIN

31 Ocak 2017
Başkanlık rejimi savaş ve felaket demektir

Şimdi düşünün, AKP'nin istediği başkanlık rejimi Türkiye'de oluşursa eğer, ne olacak? Meclis'in böyle bir yetkisi olamayacağı için, ABD şuraya asker gönder derse, bay başkan da gecikmeden bu isteğin gereğini yapacak.

Genel olarak Halka, özel olarak da halkın vekillerine Başkanlık rejimi ile ilgili şu gerçeği basitçe anlatmak gerekiyor sanırım.

Türkiye'nin komşu ülkelerinde, AKP'nin getirmeye çalıştığı türden başkanlık rejimleri hep vardı: örneğin İran'ı Rıza Pehlevi meşruti monarşi ile, Irak'ta Saddam Hüseyin, Suriye'de Hafız Esad, Libya'da Muammer Kaddafi, Mısır'da Hüsnü Mübarek hem Parti başkanı hem de devlet başkanı olarak ülkelerini yönetiyorlardı. Şu an Azerbeycan'da Aliyev yönetimi de AKP'nin getireceği başkanlık anlayışıyla yönetiliyor.

Bunları iyice düşünelim, buralar Türkiye'den ne zaman daha iyi yönetildi ne zaman daha iyi oldular?

AKP'nin getirmek istediği başkanlık rejimi kabul edilirse eğer, Türkiye Muammer Kaddafi'nin Libya'sı, Saddam Hüseyin'in Irak'ı gibi olacak. Bu ülkeler ne o gün nede bugün Türkiye'den daha iyi değiller. Halkımıza, halkımızın vekillerine bunları böyle basit - sade bir dille anlatmak gerek.

Mesela, Irak Baas Partisinin de başkanı olup bütün yetkileri elinde bulunduran Saddam Hüseyin, Hümeyni'nin yada molların iktidara gellmsinde bir kaç yıl sonra, Batının kışkırtmasıyla İran'a savaş açtı, Kuveyt'i işgal etti. Saddam Hüseyin'in bu yanlışları yapmasını engelleyecek Irak içinde hiçbir güç yoktu. Eğer AKP'nin getireceği sistem kabul edilirse, Türkiye'de Saddam Hüseyin'in Irak'ı gibi olacak. Türkiye'yi, Saddam Hüseyin Irakı gibi bir hale getirirseniz bu ülkeyede, bu milletede, bu halkada yazık edersiniz; yapmayın.

Bunun için AKP'nin getireceği sisteme Hayır diyelim. AKP'nin Yen'i getirdiği sistem kabul edilirse Türkiye küme düşüp, sıradan bir Ortadoğu ülkesi konumuna gelecek. Bu gerçekleri basit bir dille halkımıza anlatalım.

Basit, sade bir dille anlatmak her zaman için iyidir. Bir Çin atasözü, sadelik yüksek bir merhaleden sonra ulaşılan erdemdir dermiş.

Mesela Şu örneği düşünelim.

Amerikan emperyalizmi Irak'ı işgal ettiğinde, Türkiyenin de asker göndererek ABD'nin işgaline fiilen yardım etmesini istiyordu. O dönem Abdullah Gül başbakan, Recep Tayip Erdoğan da AKP genel başkanıydı.. Fakat fiilen hükümeti o yönlendiriyordu. Ve tezkerenin mutlaka geçmesi için bütün etkisini kullanıyordu..

Hükümet ABD'in isteğine uyup, Irak'a asker göndermek için, meclisten yetki istedi, Meclis bu yetkiyi hükümete vermedi. "1 Mart Teskeresi" (2003) diye tarihe geçen bu olay Meclis'in önemini gösteren şanlı bir tarihi anı anlatır. Dünyayı şaşırtıp, Amerika'nın savaş planlarını bir anda altüst etmişti.

Şimdi düşünün, AKP'nin istediği başkanlık rejimi Türkiye'de oluşursa eğer, ne olacak? Meclis'in böyle bir yetkisi olamayacağı için, ABD şuraya asker gönder derse, bay başkan da gecikmeden bu isteğin gereğini yapacak.

ABD Saddam Hüseyin'e önce Kuveyt'i işgal et demiş, sonrada niye işgal ettin diye Saddamı cezalandırmıştı; Türkiye'nin başına da işte böyle şeyler gelecek.

Bunun için AKP'nin getirmeye çalıştığı başkanlık rejimine karşı çıkıp, bu belayı engellemek bu ülkeyi böylesi büyük belalardan korumanın tek çaresidir. Başkanlık gelirse iş işten geçer, Türkiye felaketten felakete sürüklenir. Bizden söylemesi.

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Osmanlı Türk'ü niye sevmezdi?
  Osmanlı aristokrasisi ile Osmanlı münevveri Türkü sevmezdi, onların dilinde Türk bir küçümseme sözüydü. Hatta Osmanlı münevveri Türkçeyi de küçümsediği için, Türk sözünü Arap aksanıyla ifade ederek "TERK" derdi, "Terk" sözünün…
 2. Erdoğan rejiminin tek dayanağı, korku siyaseti
  Machiavelli, hükümdarım diyor, eğer halk sizden uzaklaşacak olursa onları ezin, gözlerinin yaşına bakmayın, onları sürüm sürüm sürüdürün. Halk hükümdarı sevmezse, başına türlü uhubetlerin geleceğini çok iyi bilmelidir, o zaman halk sizi…
 3. Anayasa değişikliği ve kıçına kazık çakılan adam hikayesi
  Kendini aydın, halktan yana gören birinin, apaçık görülen bu tehlikeyi (diktatörlüğü) önemsizleştirmesi, mesela boykot sözünü ağzına alması AKP diktatörlüğüne destek olması demektir; bunun başka bir adı, lami cimi  olmaz. Bu işin şakası bile…
 4. Devletin Alevisi olmak ya da olmamak, asıl sorun bu
  ''Dergâhlar ile tekkeleri kapatan 677 sayılı yasada, Alevilerin hem tariksel olarak hem de toplumsal olarak dini önderleri olan Çelebilik, Dedelik, Dervişlik, Babalık gibi unvanları büyücülük, falcılık gibi şeylerle özdeş görüp yasaklamasa Aleviler…
 5. Kalender Çelebi'nin hurucu
  Kalender Çelebi'nin hurucu
  21 Haziran 2016
  "Avın tarihini avcılar değil de, Aslanlar anlatmaya başlarsa, bu başka bir tarih olacaktır", okuyucu bu kitapta, aslanların ağzından kendi ülkelerine saldıranlara karşı nasıl direndiklerinin destansı tarihini okuyacak. Okuyunca da Anadolu’nun…
 6. Laiklik sürecinin gelişimi
  Devletle birleşen din (Hıristiyanlık) özgür aklı dışlayıp, her şeyi kelamda aramaya başladı. Kutsal kitaba uymayan, onun dışında kalan her şey, örneğin eski kültürün tümü dışlanır oldu. Özgür aklın, bilimin, araştırmaları,…
 7. Marksizm ve devlet üzerine
  ''Toplumun azınlığını oluşturan egemen sınıfın, toplumun çoğunluğunu oluşturan sınıflar üzerindeki tahakkümünü sağlama aracı olarak muazzam bir şekilde örgütlenmiş yapılar toplamı olan devlet, emekçi sınıfların işine yaramaz, bu yüzden biz bu…
 8. İslamda Termidor
  İslamda Termidor
  24 Şubat 2016
  ''İslam’ın gelişiminde de, özellikle Hudeybiye antlaşmasıyla başlayan süreçte, o güne kadar İslam’ın gelişmesinin karşısında duran, “Beni Ümeyye soyu” ya da “Emevi oğulları” adıyla simgeleşen kesimlerin, İslam’a geçtik görüntüsü altında, iktidarı ele geçirip,…
 9. 'İnsan politik bir hayvandır'
  Köleci toplum içinde, şekil şimal olarak birbirlerine benzeyen, “köle” ile, “insan” denilen özgür yurttaşları birbirinden ayırmak için, bu toplumda yaşayan Aristo, “İnsan politik bir hayvandır” demiştir. Aristo bu meşhur sözünü,…
 10. AKP'nin Alevi hareketini bölmek için yeni hamlesi: İrfan evleri
  AKP, Alevilerin tarihsel süreç içinde yarattığı, demokratik Alevi örgütlülüğü ile bunun bir üst boyutu olan Cem evlerini toplumun gözünde itibarsızlaştırıp, bunların yerine kendisinin kurduğu “irfan evleri” adlı kurumları geçirmek istiyor. AKP…

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…