Yayın İlkeleri

1-POLİTEZ Amerika'dan yayın yapan haber tabanlı bir internet sitesidir..

2-Türkiye ve Amerika toplumları, sanatçılar, kurumlar ve kültürler arasındaki köprülerin güçlendirilmesini destekler.

3-Her türlü din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ve etnik köken ayırımcılığına karşıdır.

4-Toplumu haber, araştırma yazıları ve yorumlarla siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel konularda bilgilendirmeyi amaçlar.

5-Çok sesliliği ve kamunun yönetime yaygın katılımını, bu bağlamda sivil toplum örgütlerini destekler.

6-Gazetecilik standartlarına ve profesyonel etik anlayışına sadıktır.

7-Hak ihlallerini ve hukuk dışı uygulamaları izlemeyi, haberleştirmeyi görev bilir.

8-Dünyamızda ve ülkemizde hukuka dayanan çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, laik ve demokratik değerleri savunur.

9-İnsanı doğaya yabancılaştırıcı, ekolojik dengeyi bozan ekonomi ve teknoloji politikalarını eleştirir, alternatif politikaları destekler.

10- Ülkemizle aidiyet bağı olan tüm Türkiyelilerin yaşadıkları coğrafyada eğitsel, bilimsel ve sosyal haklardan eşit bir şekilde yararlanmak için birlikteliğini ve dayanışmasını destekler.

11- POLİTEZ adresinde tanıtımı yapılan ve bağlantısı verilen hiç bir sitenin içeriğinden politez.com sorumlu tutulamaz. Sitelerin içeriklerinden sitelerin sahipleri sorumludur.

12- POLİTEZ’de yayınlanan veya bağlantısı sağlanan “Konuk Yazar”ların geçmiş ve gelecekteki görüş ve yorumları POLİTEZ'i bağlamaz, bu görüş ve yorumlar POLİTEZ’in görüşünü yansıtmaz ve POLİTEZ’e atfedilemez. 

13-Okurların yasalara aykırı, tehdit, küfür, kaba dil, propaganda, karalama, şantaj vb. ibareler içeren yorum ve yazılarını yayınlamaz.

14-Politez.com, sitede yayınlanan haberlere ilişkin yapılan ziyaretçi yorumlarının içeriğinden sorumlu değildir.

15-Siteyi durdurmaya, kendi aleyhinde çalıştırmaya veya benzeri hacking veya benzeri saldırı, hareket ve davranışlarda gerekli bilgileri yetkili kurumlarla paylaşır.

 

 

 

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…