RıZA AYDIN

Osmanlı Türk'ü niye sevmezdi?
Rıza AYDIN

Osmanlı Türk'ü niye sevmezdi?

Osmanlı aristokrasisi ile Osmanlı münevveri Türkü sevmezdi, onların dilinde Türk bir küçümseme sözüydü. Hatta Osmanlı münevveri Türkçeyi de küçümsediği için, Türk sözünü Arap aksanıyla ifade ederek "TERK" derdi, "Terk" sözünün…

26 Eylül 2017
Erdoğan rejiminin tek dayanağı, korku siyaseti
Rıza AYDIN

Erdoğan rejiminin tek dayanağı, korku siyaseti

Machiavelli, hükümdarım diyor, eğer halk sizden uzaklaşacak olursa onları ezin, gözlerinin yaşına bakmayın, onları sürüm sürüm sürüdürün. Halk hükümdarı sevmezse, başına türlü uhubetlerin geleceğini çok iyi bilmelidir, o zaman halk sizi…

14 Mart 2017
Anayasa değişikliği ve kıçına kazık çakılan adam hikayesi
Rıza AYDIN

Anayasa değişikliği ve kıçına kazık çakılan adam hikayesi

Kendini aydın, halktan yana gören birinin, apaçık görülen bu tehlikeyi (diktatörlüğü) önemsizleştirmesi, mesela boykot sözünü ağzına alması AKP diktatörlüğüne destek olması demektir; bunun başka bir adı, lami cimi  olmaz. Bu işin şakası bile…

18 Şubat 2017
Başkanlık rejimi savaş ve felaket demektir
Rıza AYDIN

Başkanlık rejimi savaş ve felaket demektir

Şimdi düşünün, AKP'nin istediği başkanlık rejimi Türkiye'de oluşursa eğer, ne olacak? Meclis'in böyle bir yetkisi olamayacağı için, ABD şuraya asker gönder derse, bay başkan da gecikmeden bu isteğin gereğini yapacak.…

31 Ocak 2017
Devletin Alevisi olmak ya da olmamak, asıl sorun bu
Rıza AYDIN

Devletin Alevisi olmak ya da olmamak, asıl sorun bu

''Dergâhlar ile tekkeleri kapatan 677 sayılı yasada, Alevilerin hem tariksel olarak hem de toplumsal olarak dini önderleri olan Çelebilik, Dedelik, Dervişlik, Babalık gibi unvanları büyücülük, falcılık gibi şeylerle özdeş görüp yasaklamasa Aleviler…

12 Temmuz 2016
Kalender Çelebi'nin hurucu
Rıza AYDIN

Kalender Çelebi'nin hurucu

"Avın tarihini avcılar değil de, Aslanlar anlatmaya başlarsa, bu başka bir tarih olacaktır", okuyucu bu kitapta, aslanların ağzından kendi ülkelerine saldıranlara karşı nasıl direndiklerinin destansı tarihini okuyacak. Okuyunca da Anadolu’nun…

21 Haziran 2016
Laiklik sürecinin gelişimi
Rıza AYDIN

Laiklik sürecinin gelişimi

Devletle birleşen din (Hıristiyanlık) özgür aklı dışlayıp, her şeyi kelamda aramaya başladı. Kutsal kitaba uymayan, onun dışında kalan her şey, örneğin eski kültürün tümü dışlanır oldu. Özgür aklın, bilimin, araştırmaları,…

5 Mayıs 2016
Marksizm ve devlet üzerine
Rıza AYDIN

Marksizm ve devlet üzerine

''Toplumun azınlığını oluşturan egemen sınıfın, toplumun çoğunluğunu oluşturan sınıflar üzerindeki tahakkümünü sağlama aracı olarak muazzam bir şekilde örgütlenmiş yapılar toplamı olan devlet, emekçi sınıfların işine yaramaz, bu yüzden biz bu…

3 Nisan 2016
İslamda Termidor
Rıza AYDIN

İslamda Termidor

''İslam’ın gelişiminde de, özellikle Hudeybiye antlaşmasıyla başlayan süreçte, o güne kadar İslam’ın gelişmesinin karşısında duran, “Beni Ümeyye soyu” ya da “Emevi oğulları” adıyla simgeleşen kesimlerin, İslam’a geçtik görüntüsü altında, iktidarı ele geçirip,…

24 Şubat 2016
'İnsan politik bir hayvandır'
Rıza AYDIN

'İnsan politik bir hayvandır'

Köleci toplum içinde, şekil şimal olarak birbirlerine benzeyen, “köle” ile, “insan” denilen özgür yurttaşları birbirinden ayırmak için, bu toplumda yaşayan Aristo, “İnsan politik bir hayvandır” demiştir. Aristo bu meşhur sözünü,…

9 Şubat 2016
AKP'nin Alevi hareketini bölmek için yeni hamlesi: İrfan evleri
Rıza AYDIN

AKP'nin Alevi hareketini bölmek için yeni hamlesi: İrfan evleri

AKP, Alevilerin tarihsel süreç içinde yarattığı, demokratik Alevi örgütlülüğü ile bunun bir üst boyutu olan Cem evlerini toplumun gözünde itibarsızlaştırıp, bunların yerine kendisinin kurduğu “irfan evleri” adlı kurumları geçirmek istiyor. AKP…

26 Ocak 2016

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…