Yayın İlkeleri

1-POLİTEZ Amerika'dan yayın yapan haber tabanlı bir internet sitesidir..

2-Türkiye ve Amerika toplumları, sanatçılar, kurumlar ve kültürler arasındaki köprülerin güçlendirilmesini destekler.

3-Her türlü din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ve etnik köken ayırımcılığına karşıdır.

4-Toplumu haber, araştırma yazıları ve yorumlarla siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel konularda bilgilendirmeyi amaçlar.

5-Çok sesliliği ve kamunun yönetime yaygın katılımını, bu bağlamda sivil toplum örgütlerini destekler.

6-Gazetecilik standartlarına ve profesyonel etik anlayışına sadıktır.

7-Hak ihlallerini ve hukuk dışı uygulamaları izlemeyi, haberleştirmeyi görev bilir.

8-Dünyamızda ve ülkemizde hukuka dayanan çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, laik ve demokratik değerleri savunur.

9-İnsanı doğaya yabancılaştırıcı, ekolojik dengeyi bozan ekonomi ve teknoloji politikalarını eleştirir, alternatif politikaları destekler.

10- Ülkemizle aidiyet bağı olan tüm Türkiyelilerin yaşadıkları coğrafyada eğitsel, bilimsel ve sosyal haklardan eşit bir şekilde yararlanmak için birlikteliğini ve dayanışmasını destekler.

11- POLİTEZ adresinde tanıtımı yapılan ve bağlantısı verilen hiç bir sitenin içeriğinden politez.com sorumlu tutulamaz. Sitelerin içeriklerinden sitelerin sahipleri sorumludur.

12- POLİTEZ’de yayınlanan veya bağlantısı sağlanan “Konuk Yazar”ların geçmiş ve gelecekteki görüş ve yorumları POLİTEZ'i bağlamaz, bu görüş ve yorumlar POLİTEZ’in görüşünü yansıtmaz ve POLİTEZ’e atfedilemez. 

13-Okurların yasalara aykırı, tehdit, küfür, kaba dil, propaganda, karalama, şantaj vb. ibareler içeren yorum ve yazılarını yayınlamaz.

14-Politez.com, sitede yayınlanan haberlere ilişkin yapılan ziyaretçi yorumlarının içeriğinden sorumlu değildir.

15-Siteyi durdurmaya, kendi aleyhinde çalıştırmaya veya benzeri hacking veya benzeri saldırı, hareket ve davranışlarda gerekli bilgileri yetkili kurumlarla paylaşır.

 

 

 

ANALİZ

ANALİZEfendisiz-vesayetsiz-demokratik cumhuriyet için Kurucu Meclis

Efendisiz-vesayetsiz-demokratik cumhuriyet için Kurucu MeclisTek-adam diktatörlüğü OHAL vasıtasıyla kuruluyor.. OHAL parlamentoyu fiilen ortadan kaldırmıştır. Kurucu Meclis sloganıyla halk…