'İmar Barışı Müracaatında Teknik Belgeler İstense Kartal’daki Bina Çökmezdi'

8 Şubat 2019
'İmar Barışı Müracaatında Teknik Belgeler İstense Kartal’daki Bina Çökmezdi'

BÖYLE YÖNETMELİK OLUR MU: “6 Haziran 2018'de çıkan yönetmeliğin 9. maddesinde ‘Yapı sahipleri yapının fen ve sanat kurallarına uygun yapıldığını ve yapılarının depreme dayanıklılığını beyan ederler’ deniliyor.

Kartal’da bir binanın çökmesi sonucu son belirlemelere göre 14 kişinin ölmesi, 14 kişinin yaralanması “İmar Barışı”nı gündeme getirdi.

bianet’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, yıkılan bina için imar barışına müracaatta bulunulduğunun ortaya çıktığını hatırlatarak, “İmar barışı” adı altında hayata geçirilen “İmar affı” nedeniyle bundan sonra da benzer felaketlerin yaşanacağını söyledi.

“İmar barışı”ndan yararlanmak istenen binalar için gerekli teknik denetim raporlarının istenmediğine dikkat çeken Suna, “Eğer müracaat sırasında gerekli denetimler yapılsaydı, bina ya yıkılır, ya da güçlendirilirdi, insanların başına bunlar gelmezdi” dedi.

'Müracaat için yazılı beyan ve para yeterli'

“İmar barışı”ndan yararlanmak için müracaat edilen binalarda gerekli kontrollerin yapılıp yapılmadığını sorduğumuz Nusret Suna şu değerlendirmelerde bulundu:

“6 Haziran 2018'de çıkan yönetmeliğin 9. maddesinde ‘Yapı sahipleri yapının fen ve sanat kurallarına uygun yapıldığını ve yapılarının depreme dayanıklılığını beyan ederler’ deniliyor.

“Bu ne demek? Mal sahibi müracaat ettiği zaman, ‘Benim yapım fen ve sanat kurallarına uygun yapılmıştır, deprem güvenlikli bir binadır’ diye yazılı beyanda bulunup, parasını yatırdığı anda yapı kayıt belgesini alıyor.

“Böyle şey olmaz. Yapının depreme karşı dayanıklılığı, güvenirliliği bir teknik iştir. Bunu teknik insanlar yapar, mühendisler raporlandırır. Uzun erimli bir iştir.

“Zemin sondajlarının yapılması, karot numunelerinin alınması, beton test sonuçlarının çıkarılması, rölövesinin çıkarılıp binanın incelenip, olası bir depremde performansının belirlenmesi gerekir.

“Siz bunları yapmadan, her önünüze gelen kaçak, iskansız, ruhsatsız yapıya yapı kayıt belgesini verirseniz böyle kötü olaylar yaşanır.

“İnsan canı önemsense yönetmelikler böyle olmaz”

“Kartal örneği bize gösteriyor ki, imar barışına başvuran pek çok bina aynı risklerle karşı karşıya.

“Bu bina imar barışına müracaat ettiği zaman gerekli denetimleri yapılsaydı bu felaket yaşanmazdı.

“Bina 1992'de ruhsat almış ama fazla kaçak kat yaptığı için iskan alamamış. Bu teknik incelemede ortaya çıkacaktı. Binanın gerçek rölöve boyutları yapılacaktı. O zaman bu bina ya yıkılacaktı, ya güçlendirilecekti. Hayatını kaybeden, sakatlanan ya da yaralanan insanların başına da bunlar gelmeyecekti.

“Her şey para değil. İnsan canını önemserseniz, bu yönetmelikler böyle çıkmaz.”

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…