Sekülerizm çocuklara 'sorun' olarak anlatılacak

17 Ocak 2017
 Sekülerizm çocuklara 'sorun' olarak anlatılacak

MEB yeni müfredatında sekülerizm ve pozitivizim satanizmle birlikte bir 'inanç sorunu' olarak gösterilecek. Yeni düzenlemede aynı zamanda felsefe derslerine de sınır koyulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim programında, ‘sekülerizm’ kavramı çocuklara ‘satanizm’ kavramı ile birlikte bir inanç sorunu olarak aktarılacak.  Eğitimde yeni reformlar adı altında ‘değişime’ gittiğini iddia eden, evrim teorisini yok sayan ve çocuklara ‘cihat’ kavramını ‘değerler’ başlığı altında anlatmaya hazırlanan MEB “sekülerizm” kavramını da inanç problemi saydı. Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, sekülerizm, MEB tarafından ortaöğretimde “Din, Ahlak ve Değerler” alanında seçmeli olarak okutulan Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) kapsamında “İnanç problemleri” konusu başlığında çocuklara sorun olarak anlatılacak.

POZİTİVİZM DE PROBLEM 

Aynı konu başlığı altında “pozitivizm” de inanç problemi olarak kabul edildi. Felsefe dersinde öğrencilerden, A. Comte’un “Pozitif Anlayış Üzerine Konuşmalar” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun bilginin sınırları konusundaki düşünceleri analiz etmeleri istenirken, Dini Bilgiler dersinde de bunu bir inanç sorunu olarak öğrenecek. Ders kapsamında ayrıca, sekülerizm ve pozitivizm kavramları ile birlikte inanç problemleri olarak çocuklara “deizm, agnostisizm, ateizm, nihilizm, satanizm, reenkarnasyon ve sahte peygamberlik” kavramları anlatılacak.

FELSEFE ÜNİTELERİ KALKIYOR

Din derslerindeki MEB’in bu yaklaşımının yanında çocuklara diğer düşünce sistemlerini aktaracak felsefe dersleri de yüzeyselleştirildi. Eski müfredatta yer alan “Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi” gibi üniteler kaldırılarak yeni müfredatta felsefe eğitimi dönemsel olarak işlenme yoluna gidildi. Bu kapsamda, çocukların Bilgi Felsefesi ünitesinde doğruluk-gerçeklik arasındaki farkı, Varlık Felsefesi ünitesinde metafizik ile ontoloji hakkında bilgi alması, insanın varlık olarak evrendeki yerini, Ahlak Felsefesi ünitesinde erdem-yaşam ilişkisi, özgürlük sorumluluk ilişkisini, Din Felsefesi ünitesi kapsamında din ve akıl ilişkisi, Tanrı hakkındaki görüşlerin temel özellikleri konularıyla dinin ne anlama geldiği, din ile felsefe arasındaki benzerlik ve farklılıklar, teoloji ve felsefe ilişkisi gibi konular ve Siyaset Felsefesi ünitesinde de devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı, birey-devlet ilişkisi konularının başlı başına tartışılması müfredattan çıkarıldı.

Yeni eğitim programında Felsefe Dersi, ilkçağ felsefesi, ortaçağ felsefesi, Rönesans ve 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi, çağdaş felsefe gibi ünitelere bölündü. Bu kapsamda bazı filozofların eserlerinden seçilecek metinler ile konular birbirinden ayrıştırılarak dönemsel olarak ele alındı.

 

 

 

 

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…