30 ağustos: Emperyalist işgale karşı zaferi selamlıyoruz

30 Ağustos 2016
30 ağustos: Emperyalist işgale karşı zaferi selamlıyoruz

Bugün yeniden ülkemizin bir kurtuluşa ihtiyacı vardır. Görevimiz ise halkımızı emperyalizm ve yeni-Osmanlıcı yerli işbirlikçilerine karşı bilinçlendirip, Halk Cephesinde örgütlemektir. Tıpkı 1920’de ”ya istiklal ya ölüm” şiarıyla emperyalistlere karşı ayağa kalkıldığı gibi...

1914-1918 arasında, Birinci Dünya savaşında, iki emperyalist kamp dünyayı paylaşmak için birbirinin üzerine atılmış, milyonlarca insan büyük tekellerin bu kanlı hesaplaşmasında hayatını kaybetmiş, insanlık büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı..

Savaşa aptalca hayallerle, Alman emperyalizminin safında ve hatta onun yönetiminde (genelkurmay başkanı bir alman generaliydi) giren, ömrünü tüketmiş Osmanlı İmparatorluğu bu boğazlaşmada yenilen taraftaydı ve artık tarih sahnesinden çekiliyordu; saltanat işgalcilerin kuklası haline dönüşmüştü. Boşluğu İngiltere, Fransa, İtalya, ABD gibi güçlü emperyalist ülkeler ve onların peşine takılan Yunanistan gibi devletler dolduracaktı. İşgal böyle başladı. Anadolu, Suriye, Irak emperyalistlerce işgal edildi.

Bu işgallere karşı ilk direniş Anadolu’da başladı, Kürdüyle, Türküyle, Çerkezi ile, Anadolu halklarının birliği temelinde.

Anadolu halkının verdiği bağımızlık mücadelesi 20. yüzyılın emperyalizme karşı ilk ayağa kalkışlarından biridir. Savaşın bu muhtevasından dolayı emperyalizm teorisini geliştirenlerden iki kişi, Lenin ve Buharin'in yönetici olduğu SSCB de bu mücadeleyi desteklemiştir. Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öncülüğünde yürütülen kurtuluş mücadelesi, emperyalist işgal ve projelere karşı olduğu için haklı, meşru bir mücadeleydi. 1917’de dünya emekçilerinin, ezilenlerin büyük umudu haline gelen Rus Sosyalist Devrimi ile aynı safta olduğu için büyük bir tarihsel değer taşıyordu. En önemlisi, bu mücadele, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir karikatürünü yaşatmak için değil, yüzünü ileriye dönmüş, modern bir anlayışın egemenliğindeydi.

30 Ağustos söz konusu olduğunda ne sığ bir karalama yapmalı ne de ulusalcı aklın yaptığı gibi eleştiri süzgecinden geçirmeden kutsamalı. 30 Ağustos Anadolu halkının emperyalist işgalciliğe karşı mücadelesinin başarıya ulaştığı, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin ülkemizden kovulduğu gündür.

Bugün ülkemizin yeniden bir kurtuluşa ihtiyacı vardır. Görevimiz ise halkımızı emperyalizm ve yeni-Osmanlıcı yerli işbirlikçilerine karşı ayağa kaldırmak, Halk Cephesinde örgütlemektir.  Ttıpkı 1920’de ”ya istiklal ya ölüm” şiarıyla emperyalistlere karşı ayağa kalkıldığı gibi...

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…