Karasu'dan CHP'ye: Tamam ulusalcı olun ama, demokratik ulusalcı olun

23 Mart 2016
Karasu'dan CHP'ye: Tamam ulusalcı olun ama, demokratik ulusalcı olun

PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Mustafa Karasu, CHP'ye önerilerde bulunduğu yazısında "Ulusalcılık bırakılmasın, bir ulusalcı yaklaşım gösterilsin, ama demokratik ulusçu, demokratik ulusalcı olunsun" dedi.

Mustafa Karasu, örgütün Avrupa'daki yayın organı Yeni Özgür Politika gazetesine yazdığı ve CHP'ye bir dizi öneriler getirdiği yazısında, 1920'de kurulan I. Meclis hakkında da ilginç değerlendirmeler yaptı. Yazısında, "Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir ortak vatan" sorusuna yanıt arayan Karasu, şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyetinin kurucu meclisi 23 Nisan 1920 yılında kurulan meclistir. Bu mecliste Kürtler, Çerkezler, her inançtan topluluklar bulunuyordu. Türkiye ve Kürdistan'da yaşayan tüm kimlikler bu mecliste yerini alıyordu. Bu meclis yeni Türkiye'nin kurucu meclisiydi. Nitekim bu nedenle her 23 Nisan bayram olarak kutlanmaktadır" diyerek överken, "Türkiye bu meclis öncülüğünde ulusal kurtuluş mücadelesi vermiştir. Eğer bir Türkiye'den söz edilecekse, bu meclis ve bileşimini içermek durumundadır. Çünkü bu meclise dayalı olarak mücadele verilmiştir. Yeni Türkiye'nin meşruiyeti de bu meclisle sağlanmıştır."

'MİLLİ ÇIKARLARA UYULMADI'

"Demokratik ulusçuluğun daha sonra terkedildiğini" ileri süren Karasu, bu dönüşümü "milli" olmamakla eleştirdi. Karasu şunları söyledi:

"Kurucu Meclis'teki milli tutum yerine dış güçlerle yapılan ve milli çıkarlara uymayan politikalar temelinde Kürt düşmanlığı yapılmıştır. Kurucu Meclisin ruhuna uymayan şey nasıl ulusal politika olabilir? Çünkü o zamanın ulusallığı şimdiki gibi tek millet deyip herkesi Türkleştirmek değildir. O zamanın Türkiye’si üzerinde yaşayan tüm kimliklerin ortak çıkarı vardır. O zamanlar birlik anlayışı diğer kimlikleri yok etmeye dayalı birlik anlayışı değildir. Kurtuluş Savaşını veren ve yeni Türkiye'yi kuran irade Kürt’üyle, Türk’üyle, Çerkez’iyle, Alevi’si ve Sünni’siyle ortak tutum takınmıştır. Ancak bu iradede hiçbir kimliği reddetme yoktur. Aksine her kimlik farklılığıyla kabul edilmektedir. Kurucu Meclise dayalı irade değil de, dış güçlerin dayattıkları kabul edilince, onlar Musul ve Kerkük’ü bırakırsanız biz de sizin ulus-devlet kurmanıza ses çıkarmayız denilince, bugünkü zihniyet, politika ve uygulama ortaya çıkmıştır. Yani kurucu meclis iradesinin tersi bir durum yaşanmıştır. Dış güçlerin iradesi hakim olmuştur."

'ULUSALCILIK BIRAKILMASIN'

Kürtler'in Musul ve Kerkük'ün Irak'a verilmesine karşı çıktığını da söyleyen Karasu, CHP'ye ise şu önerilerde bulundu:

"CHP demokratım, sosyal demokratım diyorsa, kurucu parti olarak bugün rolümü oynamak istiyorum diyorsa, demokratik bir ulusalcı anlayışa sahip olması gerekir. 20. Yüzyıl ortalarındaki arızi ulusalcılığı bırakıp Kurucu Meclisin ruhuna uygun bir demokratik ulusalcılığa evrilmesi gerekir. Demokratik Ulus olunabilir. Çok farklı kimlikler Demokratik Ulus altında birlik olabilirler. Bu demokratik ulusçuluk Türkiye'nin sorunlarını çözer. CHP’nin de kurucu olmasına uygun bir tutum içinde olmasını sağlar. Ulusalcılık bırakılmasın, bir ulusalcı yaklaşım gösterilsin, ama demokratik ulusçu, demokratik ulusalcı olunsun! CHP bu zihniyete kavuşmadan demokratik karaktere kavuşamaz."

CHP ROLÜNÜ OYNAMALI

AKP'nin tekçi politika uyguladığını ve Türkiye'yi yıkıma götürdüğünü söyleyen Karasu, "Eğer CHP bu politikadan rahatsızsa ve 1920 Meclisi temelinde kurulmuş yeni Türkiye'nin kurucusu olduğunu söylüyorsa, önceki dönemlerin koşullarında çıkmış bazı anlayışları bırakıp bugünkü koşullara göre bir Demokratik Ulus anlayışıyla Türkiye'nin demokratik kuruluşunda rolünü oynamalıdır" dedi. Karasu şöyle devam etti:

"Yeni rolünü demokratik ulusalcılıkla, yani Demokratik Ulus anlayışıyla Kürtleri, Alevileri, Çerkezleri, Süryanileri, Ermenileri, Êzidîleri kapsayan ve her kimliğin kendi dili ve kültürüyle özyönetimine, yerel demokrasiye kavuşacağı bir yeni Türkiye anlayışıyla hareket edilmelidir. O zaman Türkiye'de diğer demokrasi güçleriyle birlikte bir seçenek haline gelir."

Karasu yazısını şöyle bitirdi:

"CHP ve çıkmaza giren 1930’lu yılların ulusalcılığı bir kavşağa gelmiştir. Ya eskide ısrar edip marjinalleşip aşılacak hale gelecektir ya da Demokratik Ulus anlayışına gelerek demokratik ulusalcılıkla Türkiye açısından yeni bir rol üstlenecektir. CHP’nin bugünkü noktada kalmasının koşulları kalmamıştır."

 

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…