'Dünya bir yılda 3 trilyon dolar tutarında askeri harcama yapıyor'

5 Şubat 2020
'Dünya bir yılda 3 trilyon dolar tutarında askeri harcama yapıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Dünya Askeri Harcamalar ve Silah Transferleri raporuna göre, ABD'nin silah ihracatı kendisini takip eden 9 ülkenin toplamından tam dört kat fazla görünüyor.

2010'dan bu yana ilk kez askeri harcamalara ayırdığı bütçe düşen ABD,  küresel silah ticaretinde yüzde 79'luk bir paya sahip. 

ABD'yi, yüzde 10'luk oran ile Avrupa Birliği, yüzde 5'lik pay ile Rusya takip ediyor. 

2017 yılında dünya genelinde silah transferleri 2007 yılına kadar yüzde 65 artıp 119 milyar dolardan 195 milyar dolara yükseldi. 

Rapora göre silahlı kuvvetler sayısı dünya genelinde yüzde 3 azaldı.

2007'de 21 milyon olan sayı 2107'de 20.4 milyona geriledi. 

En yüksek oran 21.3 milyon ile 2008'de kaydedildi.

2007 ile 2017 yılları arasında ordu harcamaları her bir asker başına yüzde 15 ila yüzde 38 aralığında artış gösterdi. 

SİPRİ raporu ne diyordu?

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SİPRİ) 2019 yılında yayımladığı rapora göre 2018'in başında savaş ve çatışmalar nedeniyle 68 buçuk milyon insan yerinden oldu, 25 milyon insan mülteci haline geldi. 

sipri.jpg

SIPRI'nin raporuna göre 2018'de devletler askeri harcamaya bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 daha fazla kaynak ayırdığı duyurulmuştu.

O dönem yapılan açıklamaya göre harcamalar 1.8 trilyon dolar görünüyordu. 

En fazla askeri harcama yapan ilk beş ülke ise ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa olarak açıklanmıştı.

Bu beş ülkenin yaptığı askeri harcamalar küresel ölçekteki harcamaların yüzde 60'ına denk geliyor. 

Dünyadaki silahlanma için kişi başı 239 dolar

SIPRI raporunun bulgularına göre tüm dünyadaki silahlanma için kişi başına 239 dolar harcanıyor.

Bu miktar aynı zamanda tüm dünya ülkelerinin gayrisafi yurtiçi harcamalarının (GSYİH) toplamının yüzde 2,1'ine denk geliyor.

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…