Sağlık emekçileri tüm yurtta sokakta

13 Mart 2015
Sağlık emekçileri tüm yurtta sokakta

"Sağlıkta Dönüşüm Programı"nı protesto eden sağlık çalışanları hastanelerde 5 Acil talep için eylem yapıyor.

Hastanelerde aciller ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti verilmiyor. Aile hekimleri hem bugün hem de yarın (cumartesi) hizmet vermeme kararı aldı. Eyleme dişhekimleri de destek verecek.

14 Mart Tıp Bayramı’nın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bugüne çekilen eylemlerde gebeler, kanser, diyaliz hastalarının da sağlık hizmetleri aksatılmayacak. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bayazıt İlhan, “Sağlık çalışanlarının mücadelesi sadece kendi özlük haklarının mücadelesi değil. Vatandaşların sağlık hakkı mücadelesi. Bütün yurttaşlarımıza sağlık çalışanlarına destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

5 ACİL TALEP

Doktorların sağlık bakanlığı’na 5 acil talebi şöyle:

-Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi,

-Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi,

-Fiili hizmet zamlarının ödenmesi,

-Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politikaların uygulanması,

-Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi.

Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında yürüyüş yapıyor ve taleplerini dile getiriyor.

İstanbul Tıp Fakültesi içinde toplanan kalabalık bir grup yürüyüş yapıp, sloganlar atıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de benzer bir eylem var. Her iki hastanede toplanan çalışanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşup Beyazıt Meydanı'na yürüyecek. Sağlık Bakanlığından acil talepleri olduğunu söyleyen çalışanlar burada yapacakları basın açıklamasıyla istekleri duyuracak.

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…