AKP IŞİD ve El-Nusra için yasa çıkarmış!

14 Haziran 2014
AKP IŞİD ve El-Nusra  için yasa çıkarmış!

IŞİD yöneticilerinin Türkiye'de tedavi edildiğiyle ilgili iddialar tartışılırken AKP'nin cihatçıların Türkiye'de tedavi edilmeleri için yasal düzenleme yaptığı ortaya çıktı. İnternet yasaklarını düzenleyen torba yasa içinde radikal dinci militanların tedavilerini de kapsayan bir düzenleme yer alıyor. Yabancı kişiler için Türkiye son iki yılda 4 milyon 104 bin TL bütçe ayırdı.

Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'na saldırarak diplomatları ve görevlileri rehin alan IŞİD yöneticilerinin Türkiye'de tedavi edildiğiyle ilgili iddialar tartışılırken AKP'nin IŞİD mensuplarının Türkiye'de tedavi edilmeleri için yasal düzenleme yaptığı da ortaya çıktı. İnternet yasaklarını düzenleyen torba yasa içinde IŞİD militanlarının tedavilerini de kapsayan bir düzenleme yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen ve yılda en fazla 400 yabancı hastanın tedavisinin Türkiye'de yapılmasına ilişkin düzenlemede AKP, IŞİD üyelerinin de içinde olduğu "vatansızların" da kapsama alınmasını sağlamıştı.

Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'nu basarak diplomat ve görevlileri kaçıran IŞİD yöneticilerinin Hatay'da tedavi edildiğiyle ilgili tartışmalar sürerken AKP iktidarı IŞİD'in Türkiye'de tedavisini sağlayan yasal düzenlemeyi internet yasaklarını düzenleyen torba yasa içine koymuştu. Sağlık Hizmetleri Temel Yasası'na eklenen bir maddeyle Türkiye'de tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kişilerin tedavi edilmesi düzenlendi. Söz konusu düzenlemeye göre, yabancı kişilerin tedavilerinde karşılanması mümkün olan giderleri ile hasta başına en fazla iki refakatçının konaklama giderleri ile gidiş-dönüş olmak üzere yol masraflarının Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesinden karşılananacak. Öte yandan ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye'de tedavi edilen yabancı ülkelerden gelen kişiler için 2013 bütçesinde 2 milyon TL bütçe ayrılırken 2014 bütçesinde bu rakam 4 milyon 104 bin TL'ye çıkarılmıştı.

El-Nusra IŞİD eleştirisi
Düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınırken muhalefet, hasta ve refakatçilerin sınırsız bir biçimde tedavi ve konaklama giderlerinin karşılanacağı eleştirisinde bulunmuştu. Komisyonda, Türkiye'de yurttaşların sağlık haklarını yeterince kullanmadığı bir ortamda, yabancılara ödenek ayrılması tartışma konusu oldu. AKP'nin tedavi edilecek kişilerin "soydaşlarımız" olacağını ifade etmesine karşın, yasa hükmünde böyle bir hüküm konulmaması da muhalefetin El Nusra ve IŞİD gibi örgüt üyelerinin Türkiye'de bedelsiz tedavisinin sağlanacağı anlamına geldiği değerlendirmelerine neden olmuştu. Eleştiriler üzerine hasta sayısı 400, refakatçi sayısı ise ikiyle sınırlandırılmıştı.

Vatansız kişilerle IŞİD de kapsama alındı
Söz konusu düzenlemenin genel kurul görüşmelerinde ise AKP yaptığı değişiklikle tedavi edilecek "yabancı uyruklu" ifadesini "yabancı" diye değiştirerek IŞİD'i de kapsayan "vatansız kişilerin de Türkiye'de bedelsiz tedavi edilmesinin" önünü açmıştı. Değişikliğin gerekçesinde; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası'ndaki tanımlamaya uygun olarak "yabancı uyruklu" ifadesinin vatansızları da kapsayacak şekilde "yabancı" ifadesi şeklinde değiştirildiği kaydedildi.

‘Örgüt militanlarına yardım sağlanacak'
Muhalefet bu madde görüşülürken verdiği önergelerle düzenlemeye karşı çıkmıştı. Dönemin BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık verdiği önergenin gerekçesinde AKP iktidarının son yıllarda içine girmiş olduğu yanlış dış politikanın, insanlık suçu niteliğinde fiillere karışmış uluslararası örgüt militanlarına yardım sağlamalarına neden olduğunu ve bu gruplara sağlık başta olmak üzere pek çok lojistik destek verildiğini ifade etmişti.

‘Kimlerin geleceği belli değil'
MHP'li Ruhsar Demirel de söz konusu düzenlemeye karşı çıkarak, Türkiye'ye getirilen kadavralara bile kriter konulurken yabancıların tedavisinde hiçbir kriter bulunmamasına dikkat çekerek, tedavi edileceklerin insan haklarıyla ilgili bir suça karışmamış olma şartı getirilmesini isteyerek, "Bu düzenlemeyle beraber bu ülkeye kimlerin geleceği belli değil" demişti. CHP'li Mehmet Şeker, pek çok ülkeyle yapılan ikili anlaşmalarla Türkiye'de her yıl zaten 600 kişinin tedavi edildiğine işaret etmişti. Şeker, 2013 verilerine göre Suriye'deki çatışma ortamı dolayısıyla Türkiye'de 17 bin kişinin tedavi edildiğini kaydetmişti.

Mahmut Lıcalı / Cumhuriyet

 

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…