AKP işçinin kıdem tazminatını yarıya indirecek!

6 Kasım 2013
AKP işçinin kıdem tazminatını yarıya indirecek!

EVLENEN KADINA, İŞİNE SON VERİLENE, ASKERE GİDENE TAZMİNAT YOK! --AKP'nin kıdem tazminatı operasyonunun ayrıntıları belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, kıdem tazminatına esas alınan yıllık ücret oranının yüzde 8'den yüzde 4'e indirilmesini önerdiği öğrenildi. 

İŞÇİ KÖLE OLACAK
AKP yeni "kıdem tazminatı" düzenlemesini yaptıktan sonra, işçi adeta "köle" olacak! İşveren işçiyi, keyfi olarak işten çıkardığında, bir kuruş dahi "kıdem tazminatı" ödemeyecek. Deyim yerindeyse, işçi işverenin adeta "kölesi" olacak.

1'E 1 MAAŞ DÖNEMİ BİTTİ
Buna göre önce taşeron işçilerde, sonra tüm işçilere yayılacak şekilde bireysel kıdem tazminatı hesapları oluşturulacak. İşçilerin hak kazanacağı kıdem tazminatı tutarı, aldıkları brüt maaşın yarısına, yani yüzde 4'üne indirilecek. Halen uygulanan ve brüt maaşın yüzde 8'ine karşılık gelen, "1 yıla 1 maaş" hesaplaması sona erecek.

Yeni sistemle, yıllık 10 bin lira kazanan bir işçinin kıdem tazminatına esas olarak kabul edilen ücreti 800 liradan 400 liraya inecek. Kıdem hesabı yıllık değil, aylık tutulacak.

ŞU ANDA ÇALIŞANLAR
Yeni kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili olarak en çok merak edilen konu, mevcut hakların korunup korunmayacağıyla ilgili. Mevcut kıdem tazminatı ile ilgili haklar "mevcut işverenin sorumluluğuna bırakılarak" korunuyor. Ancak, düzenleme yapılırken "fona aktarma yönünden" işverenlerin yükü de göz önüne alınacak. Halen çalışmakta olanların, kıdem tazminatı fonuna geçmesi, işverenlere ciddi bir yük getirebilecek. Bu nedenle, birikmiş kıdem tazminatlarının bireysel kıdem tazminatı hesabına aktarılması konusunda, işveren ve işçinin özellikle de "işverenin rızası" önemli. İşverenin buna yanaşmaması durumunda, yasadan önceki kıdem tazminatının muhatabı, "işveren" olacak.

EVLENEN KADINA TAZMİNAT YOK
Mevcut yasaya göre evlenen kadınlar, evlendikleri tarihten itibaren "bir yıl içinde" işten ayrılırlarsa, kendilerine birikmiş kıdem tazminatları ödeniyor. Yeni düzenlemede, evlenen kadınlara kıdem tazminatı ödenmesi kalkıyor. Bu düzenleme, çalışan nişanlı kızların evlenmelerini, son bir yıl içinde evlenen kızların, işten ayrılmalarını hızlandırması bekleniyor.

ASKERE GİDENLER
Mevcut yasaya göre, askere gitme nedeniyle işten ayrılanlara, "kıdem tazminatı" ödeniyor. Yeni düzenlemede, askere giden erkeklere kıdem tazminatı ödenmesi ile ilgili uygulamaya son veriliyor.

İŞİNE SON VERİLENE KIDEM TAZMİNATI VERİLMEYECEK
Mevcut sistemde, işverenin işine son verdiği işçiye, "kıdem tazminatı" ödeniyor. Yeni sistemde böyle bir zorunluluk olmayacak. Olaya bu yönüyle baktığımızda, işverenin işçinin işine son vermesi aşamasında, "kıdem tazminatı ödeme baskısı" olmayacak.

10 YILLIK ZAMANAŞIMI
Kıdem tazminatının, hak kazanıldığı tarihten itibaren, 10 yıl içinde fona başvurularak talep edilmesi gerekiyor. Bu süre içinde talep edilmeyen kıdem tazminatı zamanaşımına uğrayacak.

İŞÇİNİN MAAŞINDAN KESİNTİ
Kıdem tazminatı nedeniyle, işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamayacak. İşverenler, fona ödedikleri tutarı, gelir ve kurumlar vergisi yönünden "gider olarak" kaydedebilecekler.

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…