Rüşvete, yolsuzluğa takipsizlik..

Yalçın YUSUFOĞLU

22 Ekim 2014
Rüşvete, yolsuzluğa takipsizlik..

RÜŞVET ŞEREFSİZLİĞİ KİŞİNİN PEŞİNİ BIRAKMAZ --Erdoğan oğluna müteaddit defalar telefon ediyor ve evdeki paraları başka yerlere nakletmesini istiyor, buna rağmen oğlu evde hâlâ 30 milyon Avro’nun kaldığını söylüyordu. Tayyip Erdoğan’ın hayatının sonuna kadar unutamayacağı, öldükten sonra da onu takip edecek olan asıl olay budur..

2010 Referandumundan sonra Tayyip Erdoğan ve medyadaki hoparlörleri “vesayet bitti, ileri demokrasi geldi” diye tutturmuşlardı. Oysa o referandumun en önemli sonucu Tayyip Erdoğan’ın Yargı'da hâkimiyet kurması ve iktidarını “rejim” haline getirmesiydi.

Adı geçen politikacı o egemenliği şimdilerde “cemaat denilen” topluluğun 20 yılı aşkın zamandır Adliye’ye yerleşmiş olması ve çok sayıda 1. Derece hâkim - savcıya sahip olması sayesinde sağlamıştı. Çünkü Anayasa değişikliği önemli bir adli kurum olan (hâkim ve savcıların özlük işlerinde, terfi-tayinlerinde ve sicillerinde yetkili kurum olan) HSYK’nın 1.Derece yargıç ve savcıların oylarıyla seçilmesini öngörmekteydi.

HSYK iktidar tarafından ele geçirilince, hâkim ve savcıların mesleki kaderleri de ele geçirilmiş oluyordu. Başta bulunanlar bu sayede Emniyet’e kendi istekleri doğrultusunda kovuşturma talimatı verebiliyor, siyasal nitelikli adli soruşturmalar ve davalar açtırabiliyor, mahkeme kararları aldırabiliyorlardı.

Yargı üzerindeki merkezi siyasi kontrol (aynı zamanda intikam güdüsüyle ölçüsüzleşen ve usulsüzleşen) politik nitelikli davalarda önemli rol oynadı.

O hâkimlerin ve savcıların Cemaate mi mensup bulundukları, yoksa sadece AKP muhibbi mi oldukları önem taşımamaktaydı. Yapılan her şey "Tayyip Erdoğan rejimi" içindi.

7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarının savcılık tarafından sorguya çağrılması ile Tayyip Erdoğan irkildi. Zira bu celp sadece onun emri dışında değildi, ona karşı yapılmıştı. Bunun üzerine alelacele bir kanun çıkartılarak her hangi bir MİT mensubuna dokunulması Başbakanın müsaadesine bağlandı.

RÜŞVET ŞEREFSİZLİĞİ KİŞİNİN PEŞİNİ BIRAKMAZ

Tayyip Erdoğan Cemaatin gelir kaynaklarından dershaneleri kapatma kararına yönelince, asıl çıngar koptu,17 Aralık 2013’te rüşvet ve yolsuzluk kovuşturması geldi. Tayyip Erdoğan’ın dört bakanı, bir kamu bankası genel müdürü hedefteydi.

Üstelik kovuşturma şimdi ortaya atılan ne idüğü belirsiz “makul şüphe” ye dayanmıyordu: Ortada teknik takiple elde edilmiş dinleme kaydı, fotoğraf gibi mutlak kanıtlar vardı.

Polis baskını sırasında kundura kutları içinden çıkan tomar tomar dolarlar, iddiaları doğrulayan resmi evrak vardı.

En önemli olay baskın sabahında Tayyip Erdoğan’ın oğluyla yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarının kendi seslerinden medyaya verilmesiyle yaşandı: Tayyip Erdoğan oğluna müteaddit defalar telefon ediyor ve evdeki paraları başka yerlere nakletmesini istiyor, buna rağmen uzun günün sonunda oğlu evde hâlâ 30 milyon Avro’nun kaldığını söylüyordu.

Tayyip Erdoğan’ın hayatının sonuna kadar unutamayacağı, öldükten sonra da onu takip edecek olan asıl olay budur.

İçeride (duyarsız, tepkisiz, sahtekârlığa alışkın) seçmenlerinden ne kadar oy almış olursa olsun, dünyada itibarını sıfıra indirmiş olan da aynı olaydır.

Kendisini Cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra yıllardır yanıp tutuştuğu yeni ünvanıyla çalım satacağını sanarak BM Genel Kuruluna gittiğinde (çünkü daha önce BM yıllık açılış toplantılarına gitmeyi boykot etmişti), kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul salonunun boşalması17 Aralık 2013 günü oğluyla arasında geçen konuşmaların bütün dünya devletleri tarafından bilindiğini gösterir. O toplantıda hazır bulunanlar sadece devletlerin BM delegeleri değildir, o devletlerin hükümet ve devlet başkanlarıdır. [Yalaka ve sahtekâr medya kesimlerinin fotoshop’la salonu doldurup, ses efektleri ekleyerek Tayyip Erdoğan’ı alkışlatmaları onun hayran kitlesini kandırabilir, fakat olay boyuna pohpohladıkları liderlerinin dünya devletleri nezdinde hiçbir prestijinin bulunmadığının ispatıdır.]

17 Aralık’tan sonra 25 Aralık’ta da yeni kovuşturmalar yapılacakken rejim bunu polis zoruyla önlemiştir, Yargıya bağlı çalışması gereken Emniyet Yargıyı bastırmıştır. Binlerce Emniyetçinin, yüzlerce savcının, hâkimin yeri değiştirilmiştir.

Panikleyen "dünya lideri" alelacele askerin postalına sarılmıştır. Bugün Başbakan Yrd. olan o zamanki AKP Gen. Bşk. Başdanışmanı Yalçın Akdoğan hemen refleks verip” milli orduya kumpas kurulmuş olduğunu” söylemiştir. (Yeni Şafak, 26 Aralık 2013).[Demek ki, bütün o darbe iddiaları, Deniz K. Komutanı Özden Örnek’in günlükleri, Jandarma Gen. K. Şener Eruygur ile Cumhuriyet Ankara Bürosu Şefi Mustafa Balbay’ın konuştukları ya da aynı gazetecinin “Genç Subaylar rahatsız” diyen imzalı büyük manşeti, Danıştay Hâkimi Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürülmesi, Ümraniye bombaları, vb. kumpastı, öyle mi?]

Dün suçlu ilan edilenler bugün kumpas mağduru olmuşlar, onları kovuşturulmasında ve yargılanmasında rol alanlar bugün “paralelci, vatan haini” damgasını yemişlerdir.

YAZ-BOZ YARGISI

Adli yasalarla ve mevzuatla iktidardakilerin menfaatlerine göre oynanmış, Yargı yasaları yaz-boz tahtasına dönmüştür. Mesela dün HSYK’nın seçimle oluşmasını Referandumun “ileri demokrasi” zaferi ilan edenler, bugün CHP’ye ”gelin Anayasayı değiştirelim, HSYK seçimlerini kaldıralım” demektedirler.

Yasalar değiştirilmiş, (adli hataları düzeltmek için değil, Ergenekon ve Balyoz sanıklarını hoşnut ederek yeni işbirliğinin gereğini yapmak için) yeni yasalar çıkartılmış, (bu arada nesebi gayet sahih Veli Küçükler, Kemal Kerinçsizler dâhil) Ergenekon ve Balyoz sanıklarının tahliyesi sağlanmış, “Yok kanun, yap kanun” dermiş, bugün de öyle yapılmaktadır. Gece yarısı kanunları, torba yasalar AKP’nin huyu hâline gelmiştir.

Tutuklu eski Gen.Kur. Bşk. cezaevinden çıkmadan bir gün önce onca gazete arasından havuz başına mülakat vererek kumpası tekrarlamış ve Cemaate karşı mücadeleyi başa koymuştur (Sabah, 6 Mart 2014).

Askere karşı Cemaatten istifade etmiş olan siyasi iktidar, şimdi de Cemaate karşı askerden faydalanma peşindedir. Eskiden askerler darbeciydi, şimdi Paraleller darbeci oldu.

Mazlum ve masum Tayyip Erdoğan’a gene mağduru oynamak düştü.

Şimdi “paralel yapı”ya karşı tedbirler Milli Güvenlik Kuruluna getirilmekte ve devletin kırmızı kitabı denilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi adlı gizli anayasaya o önlemler yazılacaktır. O metni adı üstünde Milli Güvenlik Kurulu hazırlar.

RÜŞVETİN ADI 'USULSÜZ HEDİYE KABULÜ' OLDU

Bu ayrıntıları niçin hatırlattık? Tayyip Erdoğangilin emrindeki adliyenin (17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk kovuşturmasından alınan savcının yerine atanmış) olan Ekrem Aydıner 53 zanlı hakkında takipsizlik kararı verdi de, ondan.

Adı geçen Cim Savcısı “rüşvet alma” suçunun oluşabilmesi için “taraflar arasında menfaat temin edildiğine dair anlaşma olması gerektiğine” hükmederek iddianamede geçen isimlerin kamu görevlileriyle anlaşma yaptığına dair delil olmadığını, dolayısıyla da rüşvet suçundan bahsedilemeyeceğini belirtti. Daha da önemlisi rüşvet sanıkların aldıkları rüşvet için “usulsüz hediye kabulü” ifadesini kullandı.

Suçlanan şahıslar hakkında dava açılması için daha fazla ne olması lazımdı? Eğer o bakanlar temiz idiyseler Tayyip Erdoğan onları neden istifa ettirmek zorunda kalmıştı?

Bu toplum, rejimin adliyesine neden güvensin, inansın? Güvenmez, inanmaz, ama Tayyip Erdoğan’a gene de oyunu verir. Çünkü AKP teşkilatlarından torpil bulan milyonlarca seçmen devletten para yardımı almaktadır. Yani rejimden para menfaati olanlar sadece suyun başında duranlar değildir. [“Olsun, çalıyorlar ama bize de veriyorlar, ya, sen ona bak! Bunlar giderse bu parayı alamayız.”]

Bilcümle milletvekili, bakan, danışman, Yargı mensubu, öğretim üyesi, Tübitak’çı ve dahi yalaka medyacı bu olağanüstü rüşvet ve yolsuzluk hadisesini örtbas etmek, olayı kapatıp unutturmak için 17 Aralık 2013’den bu yana seferber olmuşlardır.

Tayyip Erdoğan’ın sesini ayan beyan herkes tanıdığı halde, o önce dublaj demiş, sonra montaja çevirmiştir. Yurt dışındaki iki uzman kuruluş kayıtları inceleyip montaj olmadığını açıklamış, ama TÜBİTAK utanç verici bir şekilde kayıtların hece hece (kelime kelime değil, hece hece) montaj edilmiş olduğunu iddia etmiştir.

AKP -bakanları, milletvekilleri, bürokratları ve medyacıları ile- utanç verici bir tutum sergilemiştir. Onlardan herhangi biri -menfaati var veya yok- baştaki şahsı beğendiği için, politikalarını benimsemiş olduğu için onu savunabilir, ama hırsızlığını, yolsuzluğunu bile bile, hâlâ ona hizmet ediyorsa, canla başla onu savunuyorsa, bu bir siyasi tercih değildir, menfaat gereğidir.

O şahıs esas olarak ahlâksızın, şerefsizin biridir. Çünkü ortada fikir yoktur, para vardır. Kocabaşlar deveyi hamuduyla yutarlar, yalakalara da kemik sıyırmak düşer.

Fakat; sizin medyacı ona da razıdır. Çünkü lûgatında şerefiyle para kazanmak yoktur. “Utanmıyor musun?” diye soracak olsanız, kimisi “evlâd u âyâl” diyecektir, kimisi üniversitede üç çocuk okuttuğunu söyleyecektir, kimisi de evin taksitlerinin ağır olduğundan yakınacaktır. Tamamına yakını ise yıllardır beraber olduğu, hatta sık sık toplantılarına katıldığı Hizmet Hareketinin darbe girişiminden dem vuracak, oluşumla uzak yakın hiçbir ilişkisi olmamış size “Paralelci” diyecektir.

Cemaate bağlı bir kaç Milletvekili dışında, AKP’lilerin hemen hemen tamamı hırsızlığa, rüşvetçiliğe göz yummuştur. Aralarından namuslu, haysiyetli çıkmamıştır.

HAYSİYETSİZLİĞİN SINIRI YOK

Tersine, Cemaat’in yurt içindeki 1. No.lı sözcüsü olan zât çürük yumurta olduğunu göstermiş ve Tayyip Erdoğan’cı kesilmiştir. Takındığı tutum politik bir tartışmada taraf tutmak değildir, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve irtikâptan yana olmak demektir.

Son çıkartılan takipsizlik kararı da Yargı için utanç vericidir. İşbaşındaki siyasetin ahlâksızlığının, Yargıyı nasıl kullandığının yeni bir belgesidir.

Karar karşısında sessiz kalan toplumun yarısı işbaşındakilerin hırsızlığına aldırmamaktadır, olaydan hoşlanmayanlar ise “böyle gelmiş, böyle gider” neme lazımcılığı içindedir.

Diktatörlük ülkelerinde yolsuzluk, hırsızlık ortaya çıkmaz, birileri cezalandırılsa bile, hadise ya gizli kalır veya çekişen iki rakipten (kişi veya gruptan) güçlü olanı diğerinin açığını yakaladığı için vurur yahut da iktidardan düşen politikacı hakkında yolsuzluk davası açılabilir.

Türkiye’de rüşvetten yargılanan ilk bakan (Yavuz-Havuz davasında) Bahriye Vekili İhsan Bey idi.

Şahıs 1924’te Yavuz Zırhlısının bakım ve onarımı vesilesiyle Fransız şirketinden rüşvet aldığı için 1928’de Divan-ı âli’de yargılanmış ve hapis cezası almıştı. Davanın yankıları o kadar uzun zaman sürmüştü ki, 1950’li yıllarda yetişen bizim kuşak bile olayı bilirdi. [Sıradan ve küçük bir rüşvet olayı bile unutulmuyorsa, Tayyip Erdoğan’ın oğlunun ve bakanlarının milyarlarca dolarlık rüşvet ve yolsuzluk hadisesi hiç unutulmayacaktır.]

Şimdikilere gelince, zamanın Başbakanının oğlu –hâkim ve savcılar babası tarafından değiştirildikten sonra— takibattan kurtulmuştur, tutuklananlar kısa zamanda serbest bırakılmıştır, 4 bakan hakkında düzenlenmiş fezlekeler yok edilememiş ve Meclis'e gönderilmiştir, ama Başkan Cemil Çiçek önce prosedür oyunlarıyla fezlekeleri oyalamış, sonra bakanlar hakkında soruşturma komisyonu kurulmuşsa da, çalıştırılmamıştır.

Komisyon ilk toplantısını yeni yapmış, görev süresini iki ay uzatmıştır. Genel Seçimlerle bu yasama döneminin sona ermesi, yeni dönemde komisyon kararının kadük olması beklenmektedir. Yani Cemil Çiçek adlı --Özal zamanından kalma—politikacı da rüşvet ve yolsuzluk olayında kaç kırat olduğunu ortaya koymuştur.

İşte size, rejimin Yürütmesi, işte Yasaması, işte Yargısı ve işte medyası.

İşte Yeni Türkiye...

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. 1 Kasım 2015 manzaraları...
  Rejimin 7 Haziran 2015 sonrasında başvurduğu seçimleri tekrarlamak icadı Türkiye’de riya, sahtekârlık, demagojiyle… ve kanla dolu tarihsel bir dönem oldu. Mesela Ahmet Davutoğlu’nun “Ankara’daki terör saldırısından sonra oylarımız yükselme trendine…
 2. Kanlı ortam kime yarıyor?..
  ''Tayyip Erdoğan rejiminin hesaplarını kolaylaştıran başlıca etmen KCK Yürütme Konseyinin şiddeti tekrar başlatması oldu.'' Saray 7 Haziran 2015’te yediği şamarın şokunu atlatacak manevralarla ilk günden beri arzuladığı yeniden seçime gidilmesini…
 3. Asıl suçlu canileri beslemiş, büyütmüş olanlardır!
  Son katliam, ihtirası uğruna her şeyi yapacak, her türlü melanete başvuracak tıynette olan politikacının ülkeyi hangi badirelere sürükleyebileceğinin, memleketi nasıl da kan gölüne çevirebileceğinin yadsınamaz bir kanıtını oluşturdu. 20 Temmuz…
 4. Savaş tamtamları da AKP’yi kurtarmaz!..
  Erdoğan, 2003’te ABD’nin peşinde Irak’a girme hazırlıkları yaparken de pervasızdı. Hatırlayınız: Irak sınırına katar katar asker taşınıyordu. CHP ile bir kısım AKP’linin Meclis’teki karşı oyları sayesinde savaş emelleri suya düştü.…
 5. Seçim 2015: Hiçbir seçim böyle kanlı olmamıştı...
  ASLA UNUTULMAYACAK BİR SEÇİM --Erken seçim, yeniden seçim vesaire konuşulurken üzerinde asıl durulacak nokta 7 Haziran 2015 öncesindeki kanlı tertipler olmalı. Zira seçim bitti diye, o kanlı olaylar bitmez. Seçimlerin üzerinden…
 6. Bir demokrasi suçlusu: Süleyman Demirel
  'Bana milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemezsiniz'' deyişiyle ünlü, 1975-1977 döneminde bir çok siyasi cinayet ve katliamdan sorumlu faşist Milliyetçi Cephe hükümetlerinin başbakanı, 28 Şubat'ın cumhurbaşkanı Süleyman Demirel öldü.. Egemen basın ve…
 7. Oy gaspı ve namus...
  Oy gaspı ve namus...
  3 Haziran 2015
  HDP’nin barajı geçmesinin asıl önemi Tayyip Erdoğan’ın parlamento çoğunluğunu yitirme ya da zayıf bir çoğunluk elde etme olasılığıdır. Ancak o zaman işbaşındaki rejimi sona erdirme olanağı gözükecektir. AKP yöneticisi bakanlar…
 8. 12 Eylül 2010 Anayasasıyla kurulan Yargı düzeneği
  “Paraları sıfırladın mı noktasından savcıları sıfırlama noktasına geldiler” --Mevcut rejim Yargının altını üstüne getirdi, bütün kuralları ve kurumları eğdi, büktü, kendine benzetti. 12 Eylül 2010 Referandumunu yapmakla eline geçirdiği olanakları tepe…
 9. Soykırım zihniyeti 100 yıldır sürüyor
  Bütün o yüz yıl boyunca Türk milleti o kadar şartlandırıldı ki, herkes birbirini azdıra azdıra 1915 ve sonrası bir tabu haline geldi. İnanınız ki, inkâr bugün dünkünden çok daha şiddetli.…
 10. Bu kez de siyasi nitelikli hayvan katliamı...
  Siyasi iktidarın insan katliamıyla, ağaç katliamıyla kabarmış siyasi suçlar siciline şimdi aynı nitelikli hayvan katliamı da eklenmiştir. Belediye görevlilerinin sokaklarda tüfekle köpek öldürdüklerine, zavallı hayvanların çığlıklar içinde kendi etraflarında döne…
 11. Siyasi iktidarın çocuk katliamları...
  ''2011’de Roboski’de öldürülen 34 kişiden 22’si çocuktur. Bu açıdan Roboski Katliamı, aynı zamanda bir çocuk katliamıdır. 2012 yılında 10, 2013’te 1 ve 2014’te 3 çocuk öldürülmüştür. 2015’in ilk ayında Cizre’de…
 12. Hırsızın hiç mi kabahati yok?
  İslam bu değildir, şudur, barış dinidir gibi laflar söylenmesi gereken, fakat herkesin kös dinlediği (nafile yere söylenen) sözlerdir. İnsan ister istemez “Hırsızın hiç mi kabahati yok?” diyesi geliyor. Çünkü daha…
 13. Papa Türkiye'de: Konuk, eski bir darbeci...
  Avrupa'dan tecrit olmuş Erdoğan bula bula sicilli bir darbeciyi buldu.. Bugün fakir-fukara babası geçinen yeni Papa kirli savaşın prototiplerindedir. İnsanlık suçuna ortak olmuştur, maiyetindeki din adamlarını işkencecilere teslim etmiştir. Türkiye’yi ziyaret…
 14. Bir demokrasi suçlusu: Süleyman Demirel
  Kendisini devirmiş olan 12 Mart 1971 darbesinin Cuntasının emrindeki askeri mahkeme tarafından ölüm cezasına mahkûm edilmiş Deniz-Hüseyin–Yusuf’un cezaları Meclis’te oylanırken Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı ve Isparta Milletvekili olarak büyük…
 15. Erdoğan rejiminin asıl hedefi IŞİD değil, Rojava’nın işgalidir...
  TAYYİP ERDOĞAN’IN MASKESİ DÜŞÜYOR --Anadilde kısaca Rojava olarak adlandırılan Batı Kürdistan’a Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk militarizmi -Işid’le savaşmak görünümü altında—müdahale etme emelinde, hatta kararlığında. Bu niyete şimdiye dek sadece Kılıçdaroğlu…
 16. Işid şeriklerinin saltanat ve sadaret merasimi...
  Sultanı ayakta alkışlayanlar arasında HDP’lilerin de bulunması beni yaralamıştır. --Tayyip Erdoğan’la yamağı Ahmet Davutoğlu’nun besleyip büyüttüğü, kamyon kamyon silah taşıdığı, silah ve mühimmat araçları aranmasın diye Meclis’ten dokunulmazlık kanunu çıkardığı İslamcı katil güruhlarından…
 17. Erdoğan'ın 'taht'a çıkmasına yardım edenler
  Şayet seçim 2. tura kalacak olursa, oylama Tayyip Erdoğan ile Ekmeleddin İhsanoğlu arasında geçeceği için, ulusalcılar CHP seçmenini sandıktan uzak tutmaya, tatil beldelerinde bulunan potansiyel CHP seçmenlerinin oy kullanmak için…
 18. Tayyip Erdoğan’ın cülus töreni
  Daha seçilmeden seçilmiş gibi konuşacak. Başkanlık sistemine ilişkin hiçbir anayasal, yasal düzenleme yokken, sistem gelmiş gibi davranacak. Yani mevcut yasalar dışına çıkacağını, “icracı C. Başkanı” olacağını peşinen ilan edecek. Onu…
 19. Fıtratında aşağıya doğru sürüklenme de var!
  "KATİL SERIYE BAGLADI" --Okmeydan'ında iki kişinin daha öldürülmesini en veciz biçimde anlatan gazete başlığı Özgür Gündem'inkiydı. Gazete Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz'ın öldürülmeleri için "Katil seriye bağladı" diyordu. Özne üçüncü…
 20. HDP ve sınıf mücadelesi
  "Türk solundan bir şey çıkmaz" diye düşünenler, Gezi kalkışmasında şaşırıp kaldılar, ama ondan da hoşlanmadılar, zira Gezi'nin Tayyip Erdoğan'ı hedef almasından tedirgin oldular, olaylara "çözüm sürecini baltalamak için Kemalistlerin, Ergenekoncuların…
 21. Hepimiz Hrant'ız, Hepimiz Ermeni'yiz
  19 Ocak, 13.30'da Taksim'den Agos'a --Hrant Dink'in öldürülmesinden bu yana yedi yıl geçti. Bu süre içinde suikastin iç yüzünün aydınlatılması, tetikçilere talimat verenlerin ortaya çıkartılması yolunda bir milim yol alınmadı.…
 22. Harem Ağası..
  Harem Ağası..
  7 Kasım 2013
  Tayyip Erdoğan "aileler çocuklarını bize emanet ettiler" diyor. 18 yaşını doldurmuş bir insan ne sana, ne hükümetine, ne de polisine emanet edilmiştir. Reşit olan insan yasa önünde serbest bir bireydir,…

ANALİZ

ANALİZTürkiye yol Ayrımında

Türkiye yol AyrımındaKritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık…